Disclaimer

U vindt ons in Zuid-Frankrijk,
in een regio met heel wat leuke bezienswaardigheden.

De www.mas-des-chenes.com site is de officiële site van camping Le Mas des Chenes (SARL Isacris)

Informatie over de camping Le Mas des Chênes – Ets SARL Isacris
Verantwoordelijke: Mevr. Spanu Isabelle
Juridische vorm: bvba met een kapitaal 10 000 van €
Siret: – NAF: 5530Z
Adres:
SARL ISACRIS
RD982
760 ROUTE DES CEVENNES
30350 LEZAN
Tel.: +33 (0)4.66.54.48.30
E-mail: info@campingmasdeschenes.com
Verantwoordelijke uitgever van deze website
Mevr. Spanu Isabelle
Webmaster van deze website
Mevr. Spanu Isabelle
Studie, concept en realisatie van deze website
CAMPSITE by Thelis
ZA Terres de Camargue 3
496, rue des Marchands
30220 Aigues-Mortes
Tel.: +33 (0)4.66.51.15.15
Hosting van deze website
Amazon Web Services LLC
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com
Informatica en vrijheid
Hyperlinks
SARL Isacris is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar de hyperlinks op de website van de firma SARL Isacris verwijzen.
Persoonlijke gegevens
Wanneer de gegevens op deze website persoonlijk van aard zijn, moeten de gebruikers de geldende reglementen en aanbevelingen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) opvolgen wanneer ze deze gegevens gebruiken. De informatie mag enkel voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden worden gebruikt. Verspreiding of gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is verboden. De gegevens worden gebruikt voor de dienstverlening van de firma SARL Isacris. Conform de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten schrappen (artikel 38), te raadplegen (artikel 39) of aan te passen (artikel 40). Indien u zich op dit recht wilt beroepen en uw gegevens wilt raadplegen, aanpassen of laten schrappen, richt u zich schriftelijk tot:
SARL Isacris
760 ROUTE DES CEVENNES
30350 LEZAN
U kunt ons ook steeds een e-mail sturen op het volgende e-mailadres: E-mail: info@campingmasdeschenes.com
Auteursrechten en/of rechten op afbeeldingen, foto’s en teksten
SARL Isacris is de auteur van deze website in de zin van artikelen L. 111.1 en volgende van de wet op intellectuele eigendom. De foto’s, teksten, slogans, logo’s, tekeningen, beelden, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties en alle werken op deze website zijn de eigendom van SARL Isacris of van derden die van SARL Isacris de goedkeuring kregen om ze te gebruiken.
De logo’s, iconen en grafische bullets op deze website worden beschermd onder het auteursrecht en de artikelen L.511.1 en volgende van de wet op intellectuele eigendom met betrekking tot de bescherming van gedeponeerde ontwerpen.
Deze website en de inhoud ervan op papier of digitaal kopiëren is toegestaan, op voorwaarde dat dit strikt voor persoonlijk gebruik bedoeld is, exclusief elk gebruik voor publicitaire en/of commerciële en/of informatieve doeleinden, en/of dat dit overeenstemt met de bepalingen van artikel L122-5 van de wet op intellectuele eigendom.
Met uitzondering van de bepalingen hierboven is elke kopie, elke voorstelling, elk gebruik of elke aanpassing van (pagina’s van de) website (deels of volledig), ongeacht via welke procedure of drager dit gebeurt, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de firma SARL Isacris en dus een misdrijf van namaking.